Sydslam

Forebyg oversvømmelser og vandskader med TV-inspektion

Mange oversvømmelser kan undgås. Forudseenhed og gode rutiner mindsker risikoen for, at de større regnmængder og flere skybrud giver alvorlige skader.

Løsningen af problemet kan klares ved, at der med jævne mellemrum foretages TV-inspektion af spildevands- og regnvandssystemerne. Ved dette effektive eftersyn får man et tydeligt billede af, hvor rørene skal renses, så de ikke er stoppet til, når der virkelig er brug for dem.

Er du klar til at modstå det næste skybrud? Har du gjort, hvad du kan for at forebygge og sikre dig mod vand i kælderen eller andre uønskede steder?

Mere ekstremt vejr

Danmark får i fremtiden mere af det ekstreme vejr, vi bl.a. oplevede i 2023. Det bliver både mere vådt og varmt. Du kan forvente flere oversvømmelser som følge af skybrud og stigende grundvand. 

Hos Sydslam er vi parate til at sætte vores slamsugere ind, hvis din kælder skal tømmes for vand. Vi pumper vandet væk, ligesom vi også kan sørge for at få renset op i ledningsnettet, så vandet løber bort af sig selv.   

 

Vandskader i parcelhuse, etageejendomme og industribygninger opstår også af andre grunde. Fx stopper afløb, dræn, brønde og kloakledninger stopper til for eksempel på grund af fedt, kalk, olie, okker og indtrængende rødder. Uanset hvad forstoppelsen eller oversvømmelsen skyldes, kan det give kostbare skader på bygninger og inventar.

Alt for ofte ser vi oversvømmelser og vandskader, som nemt kunne have været undgået. Mange oversvømmelser skyldes alene at riste, afløb og ledninger er stoppet til med sand, blade, grene og alt mulig andet.

Få en fast aftale med os

Vi hjælper dig med at passe på dine bygninger, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Vær forudseende og lav en aftale med os, så du har styr på din skjulte infrastruktur. Vi tilbyder blandt andet følgende serviceydelser:

  • Fast vedligeholdelsesrutine. Her gennemgår vi
    sammen din ejendom og dine afløbsforhold og finder et rensnings- og tømningsinterval, der minimerer din risiko.
  • Vi løser de problemer, der kan klares med det samme, eller vi leverer den nødvendige dokumentation, så en kloakmester nemt kan gå til opgaven.
  • Akut hjælp. Vi møder op, når der brug for det og vi bliver ved, til problemet er løst.

Mere information om forebyggelse af oversvømmelse

Du er meget velkommen til at kontakte Sydslam for en snak om, hvordan du bedst kan forebygge oversvømmelser.

Ring på telefon 70 20 5​1 41.

Kontakt

Certificeret

Sydslam er certificeret efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO 14001.