Sydslam

Gravesuger

Gravesugeren er med sin store opsugningskapacitet et uvurderligt supplement til almindelige gravemaskiner.

Går i dybden med specialopgaver

Gravesugeren udfører sin opgave på en så præcis måde, at den ikke berører eller beskadiger evt. installationer, selvom de ligger helt tæt på arbejdsområdet. Så tøv ikke med at kontakte os, hvis du skal have udført opsugningsarbejde i svært fremkommelige områder tæt på f.eks. :

  • Afløbsrør, el-, fibernet-, telefonforbindelser, gas-, vand-, eller afløbsrør.

Gravesugeren er et effektivt specialkøretøj, der er særligt velegnet til at operere både i industrielle miljøer og i bygge- og anlægsbranchen, hvor der fx er tale om materialer, der skal opsuges fra store dybder og efterfølgende transporteres til deponi. Dens specielle egenskaber gør den eftertragtet for virksomheder som kraft-/varmeværker, kemisk industri, entreprenører og offentlige institution.

 

Gravesugeren sparer både tid og penge

Gravesugerens indsats sparer dig for at skulle udføre tidskrævende manuelt gravearbejde. Herved undgår du stilstandsomkostninger, ligesom du undgår ekstra udgifter til evt. skader på underjordiske installationer.

Eksempler på gravesugerens anvendelsesområder:

  • Gravearbejder, hvor rør og kabler udgør en forhindring
  • Opsugning af materiale på større dybder og afstande
  • Trafikerede områder med begrænset plads
  • Oprensning af grøfter, overdækkede render (rør) samt damme
  • Udskiftning af skadede stolper og pæle til stakit, skilte og belysning
  • Vedligeholdelse af sporanlæg
  • Slambassiner og rådnetanke

De unikke egenskaber gør gravesugeren attraktiv for f.eks. kraft-/varmeværker, kemisk industri, entreprenører og jernbaner til offentlige institutioner, boligforeninger og anlægsindustri.

Kontakt

Certificeret

Sydslam er certificeret efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO 14001.