Sydslam

Højtryksspuling i kraftværker, på skibe og industriservice med flere.

Med vores effektive specialkøretøjer kan vi afrense næsten alle typer overflader med højtryks – og ultrahøjtryksspuling.

Vi arbejder med tryk tilpasset opgaven og helt op til 3200 bar. Vi kan fjerne belægninger i procesanlæg, og vi kan spule gammel beton væk helt ned til armering, så det kan genbruges. Det gælder også for det, som er aggressivt hærdende.

Højtryksspuling anvendes også til andre former for industriservice, som fjernelse af maling fra skibssider og vejafstribning.

Sydslam har også specialudstyr til højtryksrensning og -rengøring af for eksempel kraftværkers varmevekslere, svøb og tårne.

Det kan vi med højtryksspuling:

Vi udfører højtryksspuling og industriel rengøring af blandt andet:

 • Tankanlæg, tanklagre, olieledning og andet udstyr på raffinaderier
 • Industrielle procesanlæg
 • Kraftværkers forbrændingskedler
 • Kondensatorer, varmevekslere, kølekanaler
 • Turbiner, filtre og kedler
 • Overfladebelægninger af alle typer
 • Varmevekslere
 • Economisere
 • Autoklaver
 • Rotationsovne
 • Facader og betonkonstruktioner
 • Skorstene uanset højde
 • Skibssider/skibsdæk og andet skibsværftsarbejde (fjernelse af rust og maling, rengøring af ballasttanke)
 • Gulve, vægge og byggeflader (afrensning)
 • Friktionsspuling

Højtryks- og ultrahøjtryksspuling kan også benyttes i forbindelse med fx asfalt- og betonarbejde:

 • Afspuling af vejbelægning og vejafstribning
 • Etablering af støbeskel og fritlægning af armering (afspuling).

 

Effektiv højtryksspuling – også til specialopgaver

Vi råder over de nødvendige typer udstyr til rengøring og afrensning på raffinaderier, og til kemiindustri og på andre typer af procesanlæg. Vi arbejder med både koldt og varmt vand op til 95 grader (hedvandsspuling), alt afhængig af opgaven.tt

Specialydelser

I forbindelse med højtryksspuling tilbyder vi også specialydelser som:

 • Ex-godkendte højtryksspulingsanlæg og tv-inspektionsanlæg
 • Abrasivt skæreværktøj til vandstråleskæring med og uden sand.

Mere information om højtryksspuling

​Du er meget velkommen til at kontakte Sydslam for mere information om højtryksspuling og andre ydelser.

Ring på telefon 70 20 51 41.

Kontakt

Certificeret

Sydslam er certificeret efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO 14001.