Sydslam

Mammutsugning/ tørstofsugning

Med vores mammutsugere kan vi håndtere og flytte næsten alle slags våde og tørre materialer på en hurtig og effektiv måde. En mammut sugning/tørstofsugning eller  kan med sin ekstremt kraftige suge/blæse-funktion flytte materialer – også selvom de ligger på steder, der er vanskelige at komme ind til.

Sydslam har stor erfaring i at løse opgaver med mammutsuger

Rengøring af tekniske anlæg

Mammut sugning/tørstofsugningen er den optimale løsning, når du skal have fjernet våde eller tørre materialer fra vanskeligt tilgængelige steder og i forbindelse med rengøring af tekniske anlæg.

Vores specialuddannede medarbejdere sættes ind, hvor der er brug for særlig assistance. Vores tørstofsuger/mammutsuger kan bruges til opgaver med afstande op til 200 meter og flytter op til 12000 liter luft i timen. De kan suge fra:

 • Tage, 
 • Lofter
 • Kældre
 • Bede
 • Sandkasser
 • Siloer
 • Filtre
 • Forbrændingsanlæg 
 • Rensningsanlæg.

Med vores mammut sugning/tørstofsugning udfører vi:

 • Industriservice inden for industri
 • Byggeri
 • Olieindustri
 • Havnedrift
 • Raffinaderier
 • Kraftværker
 • Rensningsanlæg
 • Biogasanlæg
 • Korn- og foderstof
 • Tankanlæg.

Brugen af tørstofsugere kan kombineres med cyklon, så det opsamlede fyldes i big bags.

Med en mammutsuger bliver selv de største problemer løst hurtigt og effektivt. Du skal blot tage stilling til, om vi skal læsse dit materiale af hos dig eller på et godkendt deponeringssted.

Materialer som kan flyttes med mammutsuger

Med vores ultrahøjtydende biler, kan Sydslam blæse eller suge for eksempel følgende flytbare våde og tørre materialer som fx:

 • Cement
 • Kalk
 • Gips
 • Korn
 • Foder
 • Gødning
 • Leca
 • Beton
 • Indskud
 • Aske,
 • Sand
 • Grus
 • Jord
 • Støv
 • Stålsand
 • Løse belægninger
 • Skærver
 • Kalk
 • Flis
 • Spåner
 • Kul
 • Isoleringsgranulat
 • Rester fra energiproduktioner
 • Glødeskaller
 • Isoleringsprodukter
 • Reaktor og katalysatormasse,
 • Rustskaller
 • Kunstgødning
 • Sukker
 • Mel
 • Salt
 • Olie og olieslam

Mere information om maummutsugning?

Du er meget velkommen til at kontakte Sydslam for mere information om mammutsugning og andre ydelser.

Ring på telefon 70 20 51 41.

Kontakt

Certificeret

Sydslam er certificeret efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO 14001.