Sydslam

Slamsugning og slamsugere

Sydslam udfører alle former for slamsugning og kloakservice overalt i Danmark. Vi opsuger og transporterer slam og flydende affald. Ved forstoppelser, og når det i øvrigt er nødvendigt, udfører vi også kloakspuling. Sydslam udfører industriservice med moderne slamsugere, der samtidig fungerer som spulevogne. Da vores medarbejdere er erfarne og fleksible, kan du altid regne med, at vi bliver ved, til opgaven er løst, så både du og vi er tilfredse med resultatet.

 

Effektiv og miljøvenlig vognpark

Sydslam er i stand til at klare selv de største slamsugningsopgaver som f.eks. rensning af store spildevandstransportledninger op til Ø3000 mm samt øjestens-, ægformede- og rektangulære rør op til 3200 x 4500 mm. Det kan først og fremmest lade sig gøre, fordi vi har dygtige, engagerede medarbejdere og dernæst på grund af, at vores vognpark omfatter slamsugere i alle størrelser.  De største biler har spuleslanger på op til 300 meter og kan levere tryk på over 180 bar med en vandmængde på over 450 l/min. Vores mindste biler er perfekte til at komme ud og ind ad baggårde og andre vanskeligt tilgængelige steder.

Alle vores spulevogne er miljøvenlige og flere af dem recirkulerer 90% af spulevandet.

Opgavetyper

Tøv ikke med at kontakte os, hvis
du ønsker at få løst opgaver som f.eks.:

  • Spuling, rensning og fjernelse af sand fra vej- og kloakbrønde og små og store ledninger.
  • Rensning og transport af alle former for tørstof, flydende affald og væsker.
  • Rengøring af kloakledninger, fedtudskillere, olieudskillere, samletanke, septiktanke, trixtanke, sandfang, sivebrønde, køkken- og gårdbrønde, slambassiner, pumpebrønde, tagbrønde, spildevandstanke m.m.
  • Udboring af tilstoppede køkkenafløb og faldstammer.
  • Oprensning af søer og vandhuller.
  • Tømning af olie- og benzinudskillere.
  • Tømning af sandfang.
  • Tømning af fedtudskillere.
  • Tømning af septiktanke/trixtanke.

Kontakt

Certificeret

Sydslam er certificeret efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO 14001.