Sydslam

Tag- og byggerenovering​

Vores mammutsuger/tørstofsuger er både en effektiv og miljøvenlig måde at anvende til klargøring af tagrenoveringsprojekter.

Fjernelse af Isolering

Vi fjerner effektivt isoleringsmaterialer, støv og byggeaffald fra

  • Loft
  • Krybekælder
  • Hulmur
  • Etageadskillelser.

Vi tager hånd om dit renoveringsprojekt og afleverer det, så du nemt kan komme videre med din arbejdsproces uden at støde ind i skjulte og uforudsete overraskelser. 

Ofte medfører det at arbejde i rengjorte områder et bedre arbejdsmiljø, der også smitter af på effektiviteten.

Vores mindste biler kan uden problemer komme ind i baggårde og andre vanskeligt tilgængelige steder. Vi anvender miljøvenlige spulevogne, som recirkulerer 90 % af spulevandet.

Kontakt

Certificeret

Sydslam er certificeret efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO 14001.