​TV-inspektion og kloakservice

Med vores tv-inspektionsbiler kan vi udføre kloakeftersyn under jorden. Vi anvender nyeste teknologi, herunder GPS, som giver meget præcis navigation. TV-inspektionen giver os et tydeligt skærmbillede af, om der er noget galt i kloakledningerne. Efter endt eftersyn får du en rapport med tilhørende videooptagelser. På den måde har du et sikkert billede af, om dine kloakledninger har revner, deformiteter eller om der er risiko for kommende problemer. Er der efterfølgende behov for det, kan vi sammen lægge en plan for det, der bør/skal gøres for at holde dit ledningsnet i den bedste helbredstilstand nu og for fremtiden.

Vi udfører tv-inspektion og kloakservice for både private, erhvervsdrivende, entreprenører og kommuner.

Undersøgelse og dokumentation

Vi foretager TV-inspektion af kloakledninger, faldstammer, stikledninger samt procesrør. Vi foretager tv-inspektion i rør med diameter fra 60 mm op til 3000 mm. Normalt vil vi foretage slamsugning eller spule rørene rene, før vi foretager en tv-inspektion.

Med tv-kameraer kan vi:

  • Finde og inspicere utætheder, brud og forstoppelser.
  • Kortlægge rørskader og finde årsager til rotteproblemer.
  • Kontrollere og vurdere rørledningers tilstand før eventuel renovering.
  • Kontrollere kvaliteten af udført arbejde.
  • Inspicere vandboringer og alle former for rørføringer, fx luftkanaler og fjernvarmerør.
  • Finde og kortlægge skjulte brønde.
  • Undersøge kloakkens tilstand i forbindelse med hushandler (hvilket ikke er en del af den lovpligtige tilstandsrapport).

Vi har stor erfaring i at udarbejde inspektionsrapporter, der kan bruges som dokumentation enten til bygherre eller til forsikringsselskab. Dokumentationen lagres på  USB-nøgle eller på ekstern harddisk.

Særlige ydelser i forbindelse med TV-inspektion

I forbindelse med TV-inspektion kan vi også foretage måling af brønddybde og faldmålinger. Vi har Ex-godkendt tv-inspektionsudstyr til brug på raffinaderier og andre steder, hvor der stilles særlige krav i forhold til brandsikkerhed. Til inspektion anvender vi selvkørende kameravogne med styrbart kamera, som også kan benyttes til inspektion af grenrør. Er der behov for rodbeskæring og/eller affræsning inde i røret, anvender vi specialudstyr til at løse opgaven.

Mere information om TV-inspektion

Du er meget velkommen til at kontakte Sydslam for mere information om TV-inspektion og andre ydelser.

Ring på telefon 70 20 51 41.

Kontakt

Certificeret

Sydslam er certificeret efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO 14001.