Sydslam

Ultrahøjtryk​

Sydslam er specialiseret i tung industriservice og har mere end 50 års erfaring indenfor industrirengøring med anvendelse af ultra-højtryk, mammutsugere og slamsugere.

Støbskel før:

Støbskel efter:

Spuling, rengøring og afrensning med vand

Med vores store flåde af specialiserede mobile industrianlæg tilbyder Sydslam løsninger af mange typer.

Miljøvenlig ultrahøjtryksspuling op til 3.000 bar:

  • Ultrahøjtryksspuling med miljøvenlige anlæg fra 200 og til 3.000 bar.
  • Afhængig af opgaven og til gavn for miljøet, kan vandforbruget varieres fra 20 til 200 liter i minuttet.
  • Vibrationsfri vandskæring gavner arbejdsmiljøet.
  • Vandskæring skåner de omgivende konstruktioner, da der ikke er revnedannende vibration.

Ultraspuling med hedvand (op til 95 grader)

  • Med hedvandsanlæg ultraspuler vi med vand opvarmet op til 95 grader, hvilket letter rengøring og rensning. Herved minimeres tidsforbrug og omkostninger.
  • Ultraspuling med hedvand gør det lettere og hurtigere at rengøre især, når der er tale om olietanke eller andre typer tanke, siloer og anlæg med indhold, der “hæfter og klæber”.
  • Afhængig af den enkelte opgave, kan det også være en fordel at ultrahøjtrykspule med hedvand i procesanlæg, skorstene, siloer og tanke i fx i fødevareindustrien.

Da anlægget som oftest i samme omgang også rengøres og desinficeres, spares der både tid og penge.

Ultraspuling ved betonrenovering

Med tryk op til 3.000 bar bortspules fejlstøbt beton – så bærende konstruktionsdele og armeringsjern kan blotlægges og afrenses. Det har positiv indflydelse på omkostningerne, den samlede økonomi og miljøhensynet, idet hele konstruktionen kan genbruges.

Kontakt

Certificeret

Sydslam er certificeret efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO 14001.